ASR onderzoek betonbrug Koopmanslaan

In opdracht van de gemeente Midden-Groningen hebben wij een oriënterend onderzoek gedaan naar het beton van de brug in de Koopmanslaan. Van deze brug was een verdenking van aantasting door Alkali-silica reactie (ASR), waarbij de brug verzwakt wordt door interne scheurvorming. De monsters zijn opgestuurd naar het lab en daar werd onomstotelijk vastgesteld dat het hier aantasting door ASR betreft. De gemeente gaat hierop maatregelen treffen.