Advisering voorbereidend vervolgonderzoek twee fietstunnels

Als vervolg op eerder uitgevoerde inspectiewerkzaamheden hebben we de gemeente Smallingerland geadviseerd in de opzet van redelijk omvangrijke voorbereidende vervolgonderzoeken, met als doel om de herkomst en oorzaak van de lekkages in twee fietstunnels te Drachten exact vast te stellen. Tevens hebben we in voorbereiding op herstel bij een aantal andere tunnels asbestonderzoek laten uitvoeren.