Actualiseren meerjarenoverzicht civiele kunstwerken en nader onderzoek brug in de Badweg

Wie denkt dat er op het eiland Texel geen watergangen en bruggen zijn, die komt nogal bedrogen uit. Welgeteld zijn er 25 bruggen te vinden. Ingenieursbureau Westenberg heeft in opdracht van de gemeente het meerjarenoverzicht voor onderhoud aan deze bruggen geactualiseerd op basis van een inspectie aan een deel van deze kunstwerken. Hierbij ook inbegrepen een tweetal veetunnels en een aantal steigerconstructies. Aanvullend is op verzoek een nader onderzoek uitgevoerd naar het houten viaduct in de Badweg, omdat daar twijfels rezen over de draagtoestand van één van de middensteunpunten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de brug naar de strandopgang van Paal 20 bij De Koog per direct voor gemotoriseerd verkeer moest worden afgesloten.