Actualiseren maatregelenpakket en instandhoudingsinspectie 219 kunstwerken

Voor de gemeente De Fryske Marren is door Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsinspectie aan 219 kunstwerken uitgevoerd. De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem van de gemeente, waarmee het benodigde onderhoudsbudget voor de komende 10 jaar bepaald is.