Westenberg zet ‘thermometer’ in Zeeuwse kunstwerken

“We zijn heel blij dat we een thermometer in de kunstwerken hebben kunnen plaatsen…”, zegt Johan Tjarks van de provincie Zeeland over de instandhoudingsinspectie die Ingenieursbureau Westenberg bij ruim 550 civiele kunstwerken uitvoerde. De Provincie kwam zelf niet toe aan de inspectie en zette de opdracht daarom extern uit.

“In het verleden hebben we goede ervaringen opgedaan met Ingenieursbureau Westenberg. Ze beschikken over kennis van ons areaal en van ons beheersysteem iASSET. Dat waren de belangrijkste redenen om bij hen aan te kloppen”, legt Tjarks uit.

Zeeland heeft het areaal kunstwerken in vijf percelen verdeeld. Elk jaar inspecteert de Provincie zelf een perceel, zodat na vijf jaar duidelijk is wat de staat van de kunstwerken is. “Maar de laatste inspectie was in 2017. Een jaar later zijn we wel begonnen, maar vanwege tijdgebrek konden we het werk niet afmaken. Daarom hebben we Ingenieursbureau Westenberg gevraagd om inspecties voor ons uit te voeren.”

Tot het onderzochte areaal behoren bruggen, tunnels, viaducten en vooral veel duikers. Ingenieursbureau Westenberg constateerde een aantal schades die Zeeland nog niet in beeld had. In drie gevallen is constructief vervolgonderzoek nodig. “Met schades ben je natuurlijk nooit blij, maar het is goed dat we de staat van onderhoud in kaart hebben. Dat toont meteen nut en noodzaak van de uitgevoerde inspectie aan.”

Tjarks kijkt positief terug op de hernieuwde samenwerking met Ingenieursbureau Westenberg. “Vooraf had ik verwacht dat het verwerken van de inspectiegegevens in iASSET sneller zou verlopen. Uiteindelijk zijn we tevreden met het eindresultaat en de soepele samenwerking”, aldus de Zeeuwse beheerder.

Of Zeeland de instandhoudingsinspecties blijft uitbesteden, moet later dit jaar blijken. “Ingenieursbureau Westenberg had eigenlijk dit jaar de inspecties ook nog mogen uitvoeren, maar wist de klus in 2020 al te klaren. We liggen nu voor op het schema. Daardoor kunnen we dit jaar nadenken of we de inspecties zelf weer oppakken of blijven uitbesteden.”