Westenberg voert constructieve herberekening uit voor provincie Limburg

Ingenieursbureau Westenberg heeft een constructieve herberekening gedaan van twee viaducten in Limburg. Dit in opdracht van de provincie die op basis van opgestelde risicoprofielen diverse kunstwerken laat herberekenen. De viaducten die Ingenieursbureau Westenberg onderzocht voldoen aan de vigerende eisen, zegt Jeroen Brune, senior beleidsmedewerker wegaanleg en wegbeheer.

“Goed huisvaderschap”, noemt Brune als reden voor het in kaart brengen van de constructieve veiligheid van de provinciale kunstwerken in Limburg.  Ingenieursbureau Westenberg kreeg de opdracht voor een constructieve herberekening van twee viaducten in provinciale wegen bij Roermond en Gennep. Daaruit bleek dat deze twee aan de vigerende eisen voldoen.

Ingenieursbureau Westenberg werkt vaker voor de provincie Limburg. Zo assisteerde het bureau over de keuze tussen een asfalt of een betonnen brug en voerde het inspecties uit. Ook stelde Westenberg contracten op en verzorgde contractbegeleiding.

“Westenberg gaat heel pragmatisch te werk en is sterk in de communicatie. Het bureau komt met heldere rapportages en duidelijke adviezen. Westenberg heeft bovendien veel expertise in huis. Daarom weten we het bureau regelmatig te vinden. De samenwerking verloopt altijd constructief”, zegt Brune.