Westenberg stelt drie beheerplannen op voor gemeente Veere

De gemeenteraad van Veere wil bij de kosten voor onderhoud en vervanging in de openbare ruimte niet voor verrassingen komen te staan. Ingenieursbureau Westenberg kreeg daarom de vraag om drie beheerplannen op te stellen voor de civiele kunstwerken, de haven en duingebiedvoorzieningen in de Zeeuwse gemeente.

“We waren toe aan een actualisatie van onze plannen. Ook als uitwerking van de Omgevingsvisie. Daarom stelden we de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) op. De gemeenteraad was blij met dat document, maar vroeg zich ook af hoe we de visie gingen vertalen in uitvoering”, vertelt Ricky Besuijen, senior beleidsmedewerker openbare ruimte van de gemeente Veere.

Want zoals in alle Nederlandse gemeenten, gaat er ook in Veere veel geld om in de openbare ruimte. De gemeenteraad wil daar grip op houden. “We hebben toen het voorstel gedaan om de visie te verwerken in de beheerplannen voor de openbare ruimte. Naast de drie onderwerpen waarbij Westenberg is betrokken doen we dit ook voor wegen, openbare verlichting en groenbeheer.”

Onderhoud en ambities
Ingenieursbureau Westenberg voerde inspecties uit aan het areaal in Veere en bracht de staat van onderhoud in kaart. “Daarmee kunnen we zonder grote financiële gevolgen ons regulier onderhoud beter combineren met onze ambities. Bijvoorbeeld door duurzame materialen toe te passen of eerder kiezen voor vervanging dan oorspronkelijk gepland. Daarmee voorkom je de komende jaren misschien hoge onderhoudskosten. Dankzij de inspecties van Westenberg kunnen we dat soort keuzes nu beter maken.”

Bij onderhoudswerkzaamheden kiest Veere steeds vaker voor hergebruik. Besuijen noemt het onderhoud aan duintrappen als voorbeeld. “Bij het vervangen van een leuning kun je prima gerecycled hout gebruiken. In het verleden hebben we ook wel eens andere materialen uitgeprobeerd, maar bewoners en bezoekers vinden uiteindelijk hout veel beter passen in een duinengebied. Hergebruikt hout past prima bij de uitstraling. Zo denken we over veel objecten in de openbare ruimte na.”

Veel profijt
Besuijen is positief over de inbreng die Ingenieursbureau Westenberg daarbij heeft geleverd. “We hebben heel veel profijt gehad van de inspecties van Westenberg. Het is een bureau dat over veel expertise beschikt, ook over een onderwerp als houten kunstwerken. Onze samenwerking is uitstekend verlopen. De bedoeling is nu dat de gemeenteraad in juli spreekt over alle nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte en het budget beschikbaar stelt. Daarmee zijn we dan klaar voor de toekomst.”