Westenberg speelt prominente rol bij IAK Rijkswaterstaat

Ingenieursbureau Westenberg is als enige marktpartij betrokken bij zowel de Instandhoudingsadvisering voor Vaste Kunstwerken (IAK2020) als de Instandhoudingsadvisering voor Beweegbare Kunstwerken (IAK2020-B) van Rijkswaterstaat. Dit betekent dat Ingenieursbureau Westenberg tot 2020 meer dan 900 kunstwerken onder de loep neemt. “Een belangrijke ontwikkeling voor ons bureau en prachtig dat een organisatie als Rijkswaterstaat zoveel vertrouwen in ons heeft”, zeggen John Rutten en Thijs Bergman, die namens Ingenieursbureau Westenberg nauw betrokken zijn bij de projecten.

Rijkwaterstaat laat elke drie jaar de helft van haar zesduizend objecten inspecteren. Bureaus kunnen inschrijven op vaste kunstwerken en beweegbare kunstwerken zoals beweegbare bruggen en sluiscomplexen. Ingenieursbureau Westenberg kreeg in 2017 al de opdracht voor 780 vaste kunstwerken en recent volgden 135 beweegbare kunstwerken. Bij die laatste categorie werkt het bureau overigens samen met Movares. “Beide opdrachten zijn EMVI gegund en kwaliteit speelde een belangrijke rol. Wij zijn er trots op dat we daarbij als beste uit de bus kwamen”, zegt Rutten, tendermanager bij beide projecten.

Volgens Bergman is Rijkswaterstaat een trendsetter bij de ontwikkeling in de branche. “Risicogestuurd beheren is het sleutelwoord: vroeger sprak je over inspecteren, nu over instandhoudingsadvies. Voordat we inspecteren, analyseren we eerst alle beschikbare objectinformatie en interviewen we beheerders en specialisten. Vervolgens ga je heel gericht inspecteren en kijk en adviseer je veel verder dan alleen schades en eventueel herstelwerk. Duurzaam in stand houden van kunstwerken staat bij de advisering centraal.”

De twee projecten voor Rijkswaterstaat zijn daarom voor Westenberg belangrijke ontwikkelingen, vult Rutten aan. “Onze verwachting is dat ook andere overheden steeds meer op deze manier gaan beheren. Rijkswaterstaat werkt in pilots ook al samen met grotere gemeentes. Omdat we het vertrouwen van Rijkswaterstaat hebben, zitten we wat dat betreft op de eerste rang: wij zijn in Nederland dé partij voor instandhoudingsadvies. Wij willen kennis, ervaring en nieuwe ontwikkelingen vanuit beide contracten gebruiken om gemeenten en provincies nog beter van dienst te zijn met maatwerk risicogestuurde instandhoudingsadvisering.”

Tot en met 2020 werkt Ingenieursbureau Westenberg voortdurend met teams in wisselende samenstellingen aan de instandhoudingsadviezen voor Rijkswaterstaat. Bergman: “We stellen jaarlijks 305 instandhoudingsadviezen op, bestaande uit 260 vaste en 45 beweegbare kunstwerken. Dat moet snel en toch volgens strenge kwaliteitsnormen gebeuren. Voor onze techneuten zijn dit ook prachtige opdrachten. Die maken op veel terreinen een verdiepingsslag. Bij de beweegbare kunstwerken analyseren wij bijvoorbeeld ook de werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen.”

Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld SSK-ramingen, nadere onderzoeken, constructieve veiligheid, machineveiligheid, industriële automatisering en trade-off analyses te vervangen voegovergangen. Naast Westenberg voert een drietal andere bureaus deze projecten voor Rijkswaterstaat uit. Westenberg is de enige die in beide projecten actief is. “Dat laat zien hoe onze advisering en dienstverlening de afgelopen jaren is verbreed. Die ontwikkeling zet zich de komende jaren dankzij deze opdrachten alleen maar verder voort.”