Westenberg partij binnen raamovereenkomst Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt sinds eind 2016 met de raamovereenkomst SO3. Daarmee gunt de organisatie ingenieursdiensten aan in totaal 32 partijen. Ingenieursbureau Westenberg is één van deze partijen en werkt daarbij samen met LievenseCSO. Technisch directeur Emile Hoogterp is enthousiast over de mogelijkheden die de raamovereenkomst biedt.

SO3 is de opvolger van SO2 die medio 2016 afliep. Met de overeenkomst kan Rijkswaterstaat efficiënt ingenieursdiensten uitvragen. De 32 partijen dingen mee naar opdrachten in de percelen assetmanagement, verhardingen en instandhouding van civiele kunstwerken. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar.

Rijkswaterstaat keek bij de selectie van bedrijven naar hun plannen op het gebied van samenwerking, innovatie, duurzaamheid en kwaliteit van dienstverlening. “Dankzij deze raamovereenkomst doet Rijkswaterstaat dat niet bij iedere uitvraag. En wij hoeven niet voor elke aanbesteding weer een nieuw plan van aanpak te schrijven. Dat scheelt tijd en geld”, zegt Hoogterp. “Het hele systeem is gericht op betere samenwerking. De marktpartijen begrijpen beter wat Rijkswaterstaat verlangt en Rijkswaterstaat schrijft een betere uitvraag.”

Opdrachten binnen de raamovereenkomst hebben een totale waarde van 36 miljoen euro. Ze worden gegund in drie categorieën: tot 33.000 euro, tussen 33.000 en 300.000 euro en alles wat daar boven zit. De eerste categorie wordt direct gegund op prijs, bij de grote projecten is wel een plan van aanpak nodig.

Hoogterp verwacht dat de raamovereenkomst Westenberg veel opdrachten oplevert. “In de eerste drie maanden van 2017 hebben we al 35 aanvragen gekregen. Daaruit volgen de komende periode de eerste opdrachten. Rijkswaterstaat gaat bovendien de komende jaren voor de helft van alle kunstwerken instandhoudingsinspecties laten uitvoeren. Met onze expertise kunnen wij daar een grote rol van betekenis in spelen.”