Werkveldadviescommissie Windesheim

Als werkveldadviescommissie dragen we vanuit het werkveld er zorg voor dat de aansluiting tussen Hogeschool Windesheim en het werkveld goed blijft. Sluit het curriculum aan bij het werkveld? Gebruiken ze de juiste programma’s? Komen de toekomstige uitdagingen van het werkveld wel voldoende terug in het lesprogramma?

Daarnaast ben je als werkveldadviescommissie, ook gecommiteerde bij afstudeeronderzoeken. Als gecommitteerde heb je een onafhankelijke, adviserende rol bij de beoordeling.

Hiermee blijf je als gecommiteerde goed op de hoogte van nieuwe alternatieven op het gebied van BIM, duurzaamheid, circulairiteit, modulair bouwen etc. maar draag je er ook zorg voor dat het niveau HBO-waardig is.