Werkgroeplid IM-SAFE

In Nederland loopt, net als in andere EU-landen, het IM-SAFE-project van stapel. IM-SAFE ontwikkelt nieuwe, geharmoniseerde Europese normen voor monitoring, onderhoud en veiligheid van transportinfrastructuur. Het project faciliteert tevens overheden en marktpartijen die de nieuwe normen moeten gaan gebruiken.

Meer dan 80% van het personenvervoer en ruim 50% van het goederenvervoer in Europa vindt zijn weg over het infranetwerk van wegen en spoor. Daarmee vormt dat netwerk de ruggengraat van het Europese transportsysteem. De kunstwerken in dat netwerk zijn van cruciaal belang voor de veiligheid en doorstroming van verkeer. Niet alleen Nederland heeft een omvangrijke renovatie- en vervangingsopdracht; datzelfde geldt voor andere Europese landen. In de laatste twee decennia hebben zich in Europa bijna dertig grote incidenten voorgedaan aan  bruggen en tunnels in het wegen- en spoornetwerk, wat tot grote menselijke en economische schade heeft geleid. De ramp met de Morandibrug bij Genua staat iedereen nog op het netvlies, en er zijn meer plaatsen waar onderhoudsachterstanden het infranetwerk kwetsbaar maken. Vanwege de grensoverschrijdende belangen van veiligheid en doorstroming is internationale coördinatie van onderhoudsstrategieën geboden.

Assetmanagement
Monitoringsinformatie over constructies is cruciaal voor verantwoord assetmanagement. Op nationaal niveau vertoont de praktijk van monitoring helaas hiaten, en is er nog te weinig sprake van internationale harmonisatie van normeringen. Als gevolg hiervan wordt in de huidige Eurocodes onvoldoende aandacht besteed aan structurele monitoring. Dat wordt breed gezien als een omissie, maar consensus over oplossingen moet nog gevormd worden. De ontwikkeling en vaststelling van nieuwe Europese normen is een complex proces. Dat is het doel waarmee het IM-SAFE project is opgezet: nieuwe geharmoniseerde Europese normen voorbereiden voor monitoring en onderhoud van kunstwerken, en stat-of-the-art kennis benutten in ontwerpcodes van constructies.

Faciliteren
IM-SAFE ondersteunt dus de Europese Commissie (EC) en het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) bij het opstellen en implementeren van nieuwe normen voor monitoring, onderhoud en veiligheid van transportinfrastructuur.
Het IM-SAFE-project wordt aangestuurd door een consortium van tien projectpartners uit acht Europese landen, gecoördineerd door TNO. Ook kennisplatform CROW is als projectpartner betrokken.