Werkgroeplid IFD vaste en beweegbare bruggen NTA 8085 en 8086

De vervangingsopgave die er aan zit te komen is groter dan ooit. Omdat de civiele constructies in verschijningsvorm maar ook qua detaillering uniek zijn, moet elke keer opnieuw een uitgebreid ontwerp- en engineeringsproces worden doorlopen. Daarnaast zijn er ook klimaatdoelstellingen waar rekening mee gehouden moet worden.

Tijd om het roer om te gooien en op een andere manier om te gaan met deze V&R-opgave: IFD-bouwen is daar een uitwerking van.

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Daarnaast kunnen door de gestandardiseerde interfaces, die fabrieksmatig zijn geproduceerd, bouwdelen snel aangebracht worden en zijn ze sneller geschikt voor hergebruik. De bouw van (vaste en beweegbare) bruggen wordt dus goedkoper, circulair én efficiënter.

Onderzoek van het Economisch Instituut wijst namelijk uit dat grote maatschappelijke voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast bij beweegbare bruggen. Niet alleen kan tot 15 procent worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, maar ook de bouwtijd en de verkeershinder worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen.

De focus ligt hierbij op de verbindingen, zodat het ook met IFD bruggen mogelijk is unieke ontwerpen te maken die qua architectuur en functionaliteit zijn afgestemd op de locatie.

Ingenieursbureau Westenberg is vanaf het begin aangesloten bij de ontwikkeling van de NTA 8085 en 8086 en geeft hierover ook gastcolleges en cursussen.

https://nenmagazine.nen.nl/nenmagazine-2019-2/ifd-bruggen/?_gl=1*h4vh4w*_ga*NzE3MTAzNTc5LjE2MzU3Nzc2OTg.*_ga_BDTK1J9V3S*MTYzODQ0NzY0MC4yLjEuMTYzODQ0OTAwOS40MQ..

https://www.nen.nl/industrieel-flexibel-demontabel-ifd https://nenmagazine.nen.nl/nenmagazine-4-2021/ifd-bruggen/