Werkgroeplid drones en inspecties

Civiele kunstwerken of onderdelen daarvan die slecht bereikbaar zijn kunnen geïnspecteerd worden met drones. Dit is veiliger, sneller, goedkoper en veroorzaakt minder hinder voor de omgeving.

Maar heeft een inspectie met een drone dezelfde diepgang als een reguliere inspectie? Wat kan er wel mee en wat niet?

En wat doen we met de data die gegenereerd wordt uit een drone-inspectie?

In deze werkgroep (waar Emile Hoogterp actief in is) wordt de koppeling gemaakt met de CUR117 en drones en worden de (on)mogelijkheden besproken.

Tevens wordt een vergelijk gemaakt tussen een reguliere inspectie en een drone -inspectie, waarin de inspectielast op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid, doelmatigheid inspectie en milieu met elkaar vergeleken wordt.

Voorbeeld Drone Label