Veel belangstelling voor cursus ‘Duurzaamheid binnen Asset Management’

Ingenieursbureau Westenberg organiseert in september en november de eendaagse cursus ‘Duurzaamheid binnen Asset Management’. Deelnemers krijgen inzicht in de duurzaamheid van materialen en de alternatieven die voor handen zijn. Dat het thema duurzaamheid leeft, blijkt uit de vele enthousiaste reacties die Westenberg heeft ontvangen via de enquête.

Ingenieursbureau Westenberg heeft niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Dat is een norm die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te handelen in de bedrijfsvoering en bij projecten. Uit dat proces komt de cursus voort, vertelt KAM-coördinator Yvonne Zijp van Westenberg. “Wij willen inzicht geven in de CO2-emissie van materialen die opdrachtgevers kunnen gebruiken bij het beheer en onderhoud, zodat ze uiteindelijk bewust een keuze voor een materiaal maken.”

Soms kan dat tot verrassende inzichten leiden, zegt cursusleider Hendrik Bakker. “Hout lijkt duurzamer dan composiet, maar wat nou als je transport meeneemt in je afwegingen? Als je hout uit Brazilië importeert, is de belasting voor het milieu misschien uiteindelijk wel zwaarder dan het gebruik van composiet. Tijdens de cursus bekijken we hoe je dat soort afwegingen maakt, zodat je uiteindelijk het materiaal kiest dat ook echt het meest duurzame voor een toepassing is. We laten ook zien hoe je het effect kunt meten. Bij alle thema’s gebruiken we veel praktijkvoorbeelden.”

Zijp heeft daarvoor een enquête verricht onder opdrachtgevers van Ingenieursbureau Westenberg. “Daarmee hebben we gepeild wat er leeft in de branche, zodat de cursus goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Op die enquête kregen we veel reacties. Ook daaruit blijkt dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor onze opdrachtgevers. Overheden en organisaties zijn volop bezig om de CO2-emissie terug te dringen. Materiaalkeuze speelt daarbij een belangrijke rol.”

De cursussen staan op de kalender voor 12 september en 21 november. Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier.