Variantenstudie met onderhoudsscenario’s van drie gelijkwaardige fiets-/voetgangerbruggen

De gemeente Nissewaard heeft ons gevraagd om aan de hand van een variantenstudie het meest optimale onderhoudsscenario te bepalen bij een drietal bruggen uit dezelfde ‘ontwerpfamilie’.