Inhoudelijke aanpassingen iASSET data

De provincie Drenthe had behoefte aan herziening van alle objectnummers van de huidige areaalgegevens van haar beschoeiingen (500 stuks) in iASSET. Tevens zijn in iASSET de circa 2100 delen afzonderlijke geleidererailconstructies langs provinciale wegen meer samengebundeld, daar waar mogelijk om een overzichtelijker geheel te krijgen.