Uniformiteit op het gebied van assetmanagement civiele constructies – NEN2767

Jarenlang was er nauwelijks uniformiteit op het gebied van assetmanagement civiele constructies. Veel termen werden door elkaar gebruikt en het was onduidelijk wat waar precies mee bedoeld werd.

Daarom heeft ingenieursbureau Westenberg zitting genomen in de werkgroepen ontwikkeling NEN2767, ontwikkeling CUR117 en beheersystematiek openbare ruimte en beheersystematiek civiele constructies, zodat iedereen hetzelfde bedoeld bij de benaming van kunstwerken, bouwdelen, elementen, schades, inspecties etc. maar hier ook dezelfde beheersystematiek voor hanteert.

NEN2767

De NEN 2767 bestaat uit de onderstaande delen:

  • NEN 2767-1: Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek
  • NEN 2767-2: Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Gebrekenlijsten (gebouwen)
  • NEN 2767-4 webapplicatie:Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Gebrekenlijsten infra
  • NPR 4768: Conditiemeting – Definities en foto’s van decompositie en gebreken infra

De NEN2767 geeft definities en foto’s van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en gebreken. Mede hierdoor is er uniformiteit in de benaming van de beheerobjecten en een uniforme decompositie van de beheerobjecten. Tevens is er een uniforme gebrekenlijst en indeling van de gebreken in vastgelegd.

Aan de hand van de ernst (gegeneerd uit de gebrekenlijst), de omvang en intensiteit van de schade kan bepaald worden wat de conditiescore en/of verzorgingsscore is. Dit kan op gebreksniveau, op bouwdeelniveau of op objectniveau.

Ingenieursbureau Westenberg heeft jarenlang beheerders, aannemers en ingenieursbureaus opgeleid op het gebied van de NEN2767.

https://www.nen2767-4.nl/