Uitvoeringsontwerp versteviging stalen val Teernstrabrug

Het huidige val van deze brug voldeed niet aan gestelde normen. Wij hebben berekend en uitgetekend welke verstevigingen moesten worden aangebracht om het val wel aan de norm te kunnen laten voldoen.