Uitvoeren van draagkrachtonderzoek betonnen brug Ambachtstraat en Bergse brug

In opdracht van de gemeente Geertruidenberg, hebben wij twee bruggen nader onderzocht op het voldoen aan de normen van draagkracht. Tijdens een voorafgaande constructieve risicoscan van het gehele areaal, zijn deze twee bruggen als mogelijk risicovolle objecten uit de bus gerold. Middels het uitvoeren van metingen op locatie, het opstellen van draagkrachtberekeningen en een bureaustudie is het onderzoek uitgevoerd.