Het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie van 70 kunstwerken gelegen in de gemeente Veghel

Het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie van 70 kunstwerken gelegen in de gemeente Veghel in opdracht van Megaborn Traffic Development B.V

Doel van de opdracht:
Vaststellen van de staat van onderhoud van het areaal, het benodigde onderhoud ten behoeve van de instandhouding van het areaal, het genereren van een meerjarenoverzicht en het opstellen van een beheerplan. Dit wordt gerealiseerd door middel van het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie en het verwerken van de gegevens in het beheersysteem iASSET.