Uitvoeren duurzaamheidsanalyse hout (civiele kunstwerken)

Aan de hand van een bureaustudie en veldwerk hebben we een  duurzaamheidsanalyse opgesteld om verbanden te leggen tussen enerzijds de levensduur van houten kunstwerken en anderzijds de invloedsfactoren op de levensduur, zoals toegepaste detaillering, houtsoort, bodemsoort en ligging/oriëntatie.