Uitvoeren draagkrachtonderzoek brug Papesteeg

Op basis van uitkomsten uit een uitgevoerde constructieve risicoscan is geconstateerd dat er een aanzienlijk constructief risico aanwezig is en de brug mogelijk niet aan de huidige normen voldoet. Binnen deze opdracht zijn betonnen kernen genomen en is de wapeningsconfiguratie bepaald, waarna de daadwerkelijke draagkracht van de brug is berekend.