Uitgebreide risicoscan gemeente Nijmegen

Met zo weinig mogelijk middelen snel de veiligheid van een compleet areaal bepalen. Daarvoor is de Risicoscan methode van Ingenieursbureau Westenberg een uitstekend instrument, zo bewees ook een project in Nijmegen. Westenberg nam daar in opdracht van de gemeente de veiligheid van 240 kunstwerken onder de loep.

Met de Risicoscan bepalen wij heel snel of uw kunstwerken veilig zijn. Daarvoor beschikken wij over een gigantische database aan informatie die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, ons eigen beheersysteem KIOS. Daadwerkelijk veldonderzoek is in eerste instantie nauwelijks nodig. Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg: “Wij kijken bijvoorbeeld naar de historie, de functie, de gewenste situatie en heel veel andere beschikbare gegevens. Op basis daarvan voeren we relatief snel een risicoscan uit voor het totale areaal. De opdrachtgever ziet heel nauwkeurig welke kunstwerken de grootste risico’s lopen en voor welke onderdelen nadere berekeningen nodig zijn.”

Deze methode speelt in op het bouwbesluit uit 2012 dat hogere veiligheidsniveaus vaststelde dan eerdere bouwbesluiten. Beheerders moeten aantonen dat kunstwerken aan die hogere veiligheidsniveaus voldoen. Dit betekent niet dat oude kunstwerken ineens ‘onveilig’ zijn. Het bouwbesluit wijdt namelijk voor het eerst een speciaal deel aan bestaande kunstwerken. Voor een bestaand kunstwerk met een korte restlevensduur mag een lager veiligheidsniveau gelden dan voor een nieuw kunstwerk. Vaststellen of een bestaand kunstwerk voldoet aan de normen is niet eenvoudig. In de normen zijn de (partiële) veiligheidsfactoren en de last modelleringen gewijzigd. Deze veranderingen hebben op het ene kunstwerk bijna geen invloed, terwijl het andere niet meer voldoet.

Doorrekenen van alle kunstwerken is financieel gezien bijna ondoenlijk. Volgens Hoogterp is de Risicoscan daarom een goed instrument voor overheden. “Wij brengen in een paar weken tijd de situatie in kaart, voor een prijs die ruim onder de tienduizend euro ligt, mits geen inspectie noodzakelijk is. Na de scan ziet de opdrachtgever waar de risico’s liggen. Aan de hand van het beschikbare budget en de risicoscan, kan hij zelf bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben.”