Toezicht realisatie fundatie mast 101N Vierverlaten

In het kader van het project Noord-West 380 wordt tussen het nieuw te bouwen 380kV-station Vierverlaten en het bestaande station Eemshaven Oudeschip een nieuwe 4 circuit 380kV-verbinding gerealiseerd. Hierdoor is het noodzakelijk enkele reconstructies uit te voeren op bestaande hoogspanningsverbindingen. Ingenieursbureau Westenberg is gevraagd om toezicht te houden op de uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van de fundatie voor de aan te passen/nieuwe hoogspanningsmasten. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd en daarmee een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid en een betrouwbare ononderbroken elektriciteitsvoorziening.