Toetsen van civiele en bouwkundige werkzaamheden 380kV Station Rilland

Een mooi project van TenneT waarbij we met een gedreven team hebben samengewerkt en onze bijdrage hebben kunnen leveren aan een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening voor de eindgebruiker. Voor het inmiddels in gebruik zijnde 380kV-station te Rilland, hebben wij voor het civiele en bouwkundige deel vanuit een UAV-GC contract vanaf de eerste paal tot aan het opleverdossier toetsen uitgevoerd op fundaties, veldhuisjes, terrein en het centraal dienstengebouw. Vanwege de hoge spanningen en de daarbij optredende lek-/kortsluitstromen en statische elektriciteit zijn bijvoorbeeld het aardingnet en de kooi van Faraday specials binnen het project en items die van essentieel belang zijn. We kijken weer uit naar een volgende prettige samenwerking.