Toestandsinspecties Amsterdamse kunstwerken jaar onderweg

Ingenieursbureau Westenberg voert ondertussen een jaar toestandsinspecties uit in Amsterdam. Sander Pooters, senior adviseur Asset Management van de gemeente Amsterdam, is niet geschrokken van de eerste resultaten. “We weten dat we in Amsterdam met het onderhoud een achterstand moeten inlopen. Dat blijkt ook uit de toestandsinspecties, maar het beeld is heel wisselend. Zo is het ene stadsdeel op orde en heeft het andere stadsdeel te maken met een achterstand qua onderhoud .”

Ingenieursbureau Westenberg en in een later stadium ook Antea voeren gedurende drie jaar toestandsinspecties uit in de hoofdstad. Amsterdam inspecteert eens in de drie jaar de toestand van het volledige areaal aan civiele constructies. De klus voor Westenberg en Antea is fors. “Ze inspecteren 1800 bruggen, 40 sluizen, 200 kilometer kades en damwanden en 400 kilometer beschoeiingen. Ongeveer een kwart daarvan is nu beoordeeld”, vertelt Pooters.

Beide bureaus verwerken de resultaten in het Amsterdam Inspectie Portaal (AIP), dat de fysieke toestand van alle kunstwerken vastlegt. “Door middel van visuele weergave in een kleurkaart hebben we een duidelijk overzicht van de staat van de objecten en het onderhoud en de risico’s”, vertelt Pooters. “Met de informatie uit de toestandsinspecties hebben we een actueel beeld van ons areaal. Die informatie is input voor de programmeurs die vervolgens een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen. Op basis van deze MJOP voeren we het onderhoud uit. Door tijdig in te grijpen zorgen wij dat de risico’s verminderd worden.”

Voor Westenberg is de opdracht ‘mooi en uitdagend’, vertelt projectmanager John Rutten van Ingenieursbureau Westenberg. “Dat zit hem in de grote hoeveelheden objecten die we beoordelen en de verwerking daarvan in het Amsterdam Inspectie Portaal. Wij zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan de enorme herstel- en onderhoudsopgave waar Amsterdam voor staat’, aldus John Rutten.