Toestandinspectie voor Rijkswaterstaat

Weg- en watergebruikers hebben nauwelijks hinder ondervonden van een zogenoemde toestandinspectie van 29 kunstwerken in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Die voerde Ingenieursbureau Westenberg in opdracht van Royal HaskoningDHV uit voor Rijkswaterstaat. Dankzij uitgebreid voorwerk en de QuickScan-methode van Westenberg was de overlast minimaal.

Voor Rijkswaterstaat was dat een belangrijke voorwaarde. “Het ging om grote objecten in belangrijke vaarwegen, zodat we heel snel moesten opereren. Dat is met een goede voorbereiding gelukt. Onze QuickScan-methode is zeer geschikt voor dit soort situaties. Daarnaast voerden we veldonderzoek uit. Daarbij keken we naar heel veel aspecten: van veiligheid tot functionaliteit op elektrotechnisch gebied”, vertelt Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg.

Ook bij deze opdracht was het in kaart brengen van risicovolle situaties het doel. “Bij deze toestandinspectie bepaalden we een risicoscore met behulp van RAMS-aspecten. (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) Aan de hand van een berekening waarbij kans, het effect en een wegingsfactor zijn meegenomen, wordt de ernst bepaald. De opdrachtgever ziet dan welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben.”

Volgens Hoogterp is Ingenieursbureau Westenberg de aangewezen partij voor dit soort inspecties. “Niet voor niets zijn wij een van de grootste inspectiebureaus van Nederland. Wij beschikken over de benodigde capaciteit en hechten veel waarde aan kwaliteit. Groot voordeel van Westenberg is dat onze inspecteurs ook adviseurs zijn. Daarin onderscheiden wij ons van andere bureaus. Onze inspecteurs hebben technische kennis, kennen de praktijk en weten precies waarop ze moeten letten. Ze gaan bovendien pas het veld in na een gedegen interne opleiding.”