Thuis in alle technische disciplines

Kan een oude brug nog voldoen aan moderne eisen en normen? En welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Een vraagstuk waarop maar weinig beheerders en bureaus een antwoord kunnen geven. Ingenieursbureau Westenberg wél. “Wij hebben een grote deskundigheid opgebouwd in onderhoud en herstellen van oude bruggen. Daarover is in Nederland verder heel weinig kennis”, zegt Bonne Plat van de Productgroep Realisatie van Ingenieursbureau Westenberg.

Hij noemt dit specifieke onderwerp als voorbeeld van de kennis waarover de Productgroep Realisatie op een breed terrein beschikt. Voor opdrachtgevers biedt dat een belangrijk voordeel: ze kunnen een project in handen geven van één bureau dat thuis is in alle technische disciplines. Tijdrovende en daardoor dure contacten met meerdere partijen zijn dan niet nodig. “Wij opereren in de hele cyclus van inspectie, beheer, verwerken en uitvoeren. Daar zijn we best trots op. Weinig partijen hebben zoveel kennis in eigen huis”, vindt Plat.

Opdrachtgevers zijn mede dankzij het multidisciplinaire karakter van Ingenieursbureau Westenberg verzekerd van een hele goede prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien kennen de medewerkers van Westenberg de praktijk door en door. “Belangrijk voordeel is dat wij allemaal (ex-)inspecteurs zijn die weten hoe het er in het veld aan toegaat. Wij werken niet vanuit de theorie, maar vanuit de praktijk. Omdat wij bijvoorbeeld vaak terugkomen bij bruggen, weten we precies hoe veroudering zich ontwikkelt en hoe je daarop moet inspelen”, zegt Plat.

Zijn collega Gerwin Bomhof voegt toe: “Een ander sterk punt is dat wij de vraag van de opdrachtgever begrijpen, zelfs als die zelf niet goed weet hoe hij die moet formuleren. Met onze ervaring kijken we verder en weten we waarnaar de opdrachtgever echt op zoek is. Wij kennen de taal van de overheden, maar kunnen die ook vertalen richting de aannemers. Niet voor niets krijgen we ook van aannemers steeds meer opdrachten.”

Bomhof noemt een lijst op van specialismen waaruit blijkt hoe multidisciplinair Westenberg is. “Schrijven van bestekken, directievoering, bijwerken van beheergegevens, uitvoeren van toetsen, detachering, toezicht en contractmanagement. En juist in het bundelen van technische disciplines zijn we sterk, vooral bij kleinere werken zoals bijvoorbeeld een fietsbrug. Daarvoor is kennis nodig van onder meer asfalt, beton, M&E, conserveren en beweegbare delen. Ingenieursbureau Westenberg beschikt daarover en dat maakt ons tot een ideale partner voor dit soort projecten.”