Technische inspectie brug Twiske recreatie Noord Holland

In opdracht van het recreatie Noord Holland heeft Ingenieursbureau Westenberg een inspectie uitgevoerd aan een brug in het Twiske-Waterland. Met behulp van een duikploeg zijn de onderwater gelegen onderdelen geïnspecteerd. Het doel van de werkzaamheden was inzicht te krijgen in:
• verborgen gebreken en de technische staat;
• de exacte omvang, oorzaak en ernst van schades;
• de restlevensduur van de diverse onderdelen;
• Het ramen van de kosten voor het uit te voeren onderhoud en het ramen van het vervangen van de brug.