Technische inspectie brug Herscheweg en Leemputtenpadbrug gemeente Boxtel

Opdrachtgever: gemeente Boxtel

Doel van de opdracht:

Het doel van deze inspectie is inzicht te krijgen in de volgende aspecten:

  • Is het relevant om beide bruggen in 2016 volgens de voorgestelde methoden van Protekta te herstellen of zijn er alternatieven?
  • Voldoen de geoffreerde herstelmaatregelen constructief om de houtrot in de hoofddraagconstructie van beide bruggen te herstellen. We onderzoeken welke resistograafmetingen uit het verleden nog actueel zijn en hoe deze verschillen ten opzichte van nieuwe meetresultaten. Uit dit verschil is af te leiden hoeveel % gezond hout er nog over is, waarop het houtrotherstel uitgevoerd moet worden.
  • Bij de Leemputtenpadbrug zijn de palen ten opzichte van de metingen in 2013 aanzienlijk verder ingerot. De nu uit te voeren resistograafmetingen geven inzicht in de reststerkte van de palen en of deze nog voldoende is om met epoxy reparatietechniek constructief te herstellen. Daarnaast onderzoeken wij of de liggers geen afname door houtrot vertonen ten opzichte van 2013.
  • Voor de brug aan de Herscheweg is in het telefoongesprek van 2 december vastgesteld dat de palen ter plaatse van de landhoofden op trek belast worden.

 

Het onderzoek richt zich daarom op:

  • De koppen van de langsliggers en vooral de verbinding met de palen van de landhoofden aan de beginvelden van de brug.
  • 4 zichtbare koppen van de langsliggers ter plaatse van de stalen tandoplegging.
  • De bovenkant van de liggers, in verband met aantasting komen de dekplanken los.

 

Samenvattend: het betreft het uitvoeren van resistograafmetingen om constructief herstel van de bruggen aan palen en liggers te kunnen adviseren.