Technische inspectie 7 houten bruggen

Bij een 7-tal houten fiets-/voetgangersbruggen zijn metingen uitgevoerd, waarbij de resistograaf werd ingezet om de interne houtkwaliteit vast te stellen op de kritieke punten.  Hierbij werd de opdrachtgever geadviseerd welk onderhoud uit te voeren om het object zo lang als mogelijk te renderen.