Technische inspectie 3 duikers

In opdracht van de gemeente Westerkwartier hebben we een technische inspectie uitgevoerd bij een drietal betonnen kunstwerken, zijnde een tweetal duikers en één brug. Eén duiker was dusdanig laag dat we duikbedrijf Div.ing de Boer hebben ingehuurd om vanuit het water met duikpak en luchtaangedreven boorapparatuur de betonmonsters uit te nemen.