Technische inspectie 320 m walbeschoeiing en verzorgen toelichting op informatieavond voor aanwonenden ihkv te nemen noodmaatregelen

Walbeschoeiing in het historische centrum van Kollum is geïnspecteerd en door ons dusdanig slecht bevonden dat directe veiligheidsmaatregelen zijn geadviseerd. De gemeente heeft hier gehoor aan gegeven door het beleggen van een informatieavond voor aanwonenden. Dit in het kader van het instellen van een parkeerverbod langs de beschoeiing. Op uitnodiging van de gemeente hebben wij hier de technische toelichting verzorgd.