Technische inspectie 2 kunstwerken en instandhoudingsinspectie 30 kunstwerken

Voor de gemeente Stede Broec is een technische inspectie voor 2 kunstwerken en een instandhoudingsinspectie voor 30 kunstwerken uitgevoerd. Het doel van deze inspectie is per kunstwerk inzicht te krijgen in de staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het in stand houden van de kunstwerken, met inzicht in de kosten voor de komende jaren. De inspecties zijn uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens in het beheersysteem iASSET. De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem en gerapporteerd.