Technische inspectie 14 betonnen kunstwerken

Ingenieursbureau Westenberg heeft voor Stadswerk072, technische inspecties uitgevoerd aan 14 kunstwerken in de gemeente Alkmaar. Het doel van deze inspecties is per kunstwerk inzicht te krijgen in de staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het instandhouden van de kunstwerken, met inzicht in kosten voor de komende jaren.