Technische inspectie 12 kunstwerken in de gemeente Enkhuizen

Voor de gemeente Enkhuizen is een technische inspectie voor 12 kunstwerken uitgevoerd. Het doel van deze inspectie is om per kunstwerk inzicht te krijgen in de staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het instandhouden van de kunstwerken, met inzicht in kosten voor de komende jaren. De inspecties zijn uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens in het beheersysteem iASSET. De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem en gerapporteerd.