Snel kwaliteit meten van houtconstructies met de resistograaf

Snel en goed het kwaliteitsniveau van een houtconstructie meten. Dat doet Ingenieursbureau Westenberg sinds een aantal jaren met een zogenoemde resistograaf. “Daarmee analyseren wij het weerstandsniveau binnenin het hout. ‘’Opdrachtgevers horen van ons wat de verwachte restlevensduur van een houten constructie is”, zegt Edward Poptie van Westenberg.

Een resistograaf is van oorsprong een instrument uit de boomchirurgie. Ingenieursbureau Westenberg kocht de techniek in en maakte die geschikt voor het onderzoeken van civiele houten constructies. Daarmee heeft het bedrijf een unieke positie op de markt. “Onze inspecteurs hebben de deskundigheid in huis om bij onderhoudsinspecties te bepalen wanneer de resistograaf nodig is. Wij adviseren onze opdrachtgevers zo’n technisch vervolgonderzoek als we ernstige twijfel hebben over de kwaliteit/veiligheid van de hoofddraagconstructie. Aan de buitenkant is immers niet goed te zien wat het gevolg van inwendige houtrot is. Met de resistograaf stellen we dat zo nauwkeurig mogelijk vast”, aldus Poptie.

Hij legt de werking van het instrument uit: “We doorboren een constructieonderdeel met een heel dunne houtboor. De resistograaf legt de procentuele weerstand van het hout, de meetrichting en de diepte vast. Onze inspecteurs/adviseurs leiden uit die meetwaarden met behulp van grafieken de kwaliteit van de houtconstructie af.”

Zo brengt Westenberg in feite onveilige situaties in kaart. “Wij analyseren wat de verwachte restlevensduur is van een houtconstructie. Wellicht moet een brugonderdeel met een restlevensduur van twintig jaar al wel na tien jaar vervangen worden. Andersom gebeurt ook. Wij inspecteren bijvoorbeeld ook monumentale bruggen van honderd jaar oud. Dan kan de conclusie zijn dat vervanging van authentieke onderdelen nog niet nodig is. Met de resistograaf voorkomen opdrachtgevers dus ook dat ze onnodige grote vervangingskosten maken.”

Tijdens het onderzoek werken inspectieteams en constructeurs van Westenberg nauw samen. Met de resistograaf meten inspecteurs de situatie, de constructeur bepaalt vervolgens of en wanneer maatregelen nodig zijn. Westenberg zette het instrument de afgelopen tijd onder meer in bij paalfunderingen en ophaalbruggen. Bij de inspectie van die bruggen zette het bureau hoogwerkers of boten in om de kritieke plaatsen van de constructies goed met de resistograaf te bereiken.