Samenvoeging RWZI-locaties Noorderzijlvest kan aanbesteding in

Waterschap Noorderzijlvest voegt de komende jaren drie rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) samen. In Gaarkeuken staat vanaf 2024 een fonkelnieuwe RWZI. Ingenieursbureau Westenberg voerde onlangs bouwkundig en bouwchemisch onderzoek uit op de oude locaties. “Met de informatie kunnen we voor het aanbestedingsproces de markt van informatie voorzien”, zegt Jan Glazenburg, technisch manager transportsysteem van het waterschap in Groningen.

Noorderzijlvest heeft nu nog RWZI’s in Gaarkeuken, Marum en Zuidhorn. “Dat zijn drie installaties uit de jaren zeventig die aan vervanging toe zijn. Uit een studie bleek dat centralisatie op één locatie de meest gunstige variant is. Daarvoor zijn wel veel aanpassingen nodig: de hoeveelheid te zuiveren afvalwater stijgt daarmee van 18.000 naar 47.000 eenheden. Ook worden achttien kilometer persleidingen aangelegd tussen Marum en Gaarkeuken en tussen Zuidhorn en Gaarkeuken. Daarmee pompen we het afvalwater uit Marum en Zuidhorn straks naar Gaarkeuken. Op die beide locaties bouwen we nieuwe rioolgemalen.”

Met de nieuwbouw maakt Noorderzijlvest nog een ontwikkeling mogelijk. “Op dit moment lozen we in Marum op het Dwarsdiep. Dat is ecologisch kwetsbaar water. Uiteraard past dat nu nog binnen de huidige wetgeving, maar we verwachten dat dit vanaf 2027 niet meer het geval is. Dan moeten we voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water. In Gaarkeuken lozen we op het Van Starkenborghkanaal, wat de hoofdvaarroute is tussen Lemmer en Delfzijl. Dat water is minder kwetsbaar.”

Er staat kortom veel op stapel in Groningen de komende jaren. Noorderzijlvest verwacht dat de nieuwe situatie in 2024 operationeel is. “De twee jaar daarvoor zijn we volop aan het bouwen. Planning is dat we het komende jaar de aanbesteding ingaan en tot gunning overgaan. Voordat het zover is doen we in een breed spectrum onderzoek, zodat we belangstellende partijen van de juiste informatie kunnen voorzien.

Het onderzoek dat Ingenieursbureau Westenberg uitvoerde naar de bouwkundige en bouwchemische staat van de huidige RWZI’s in Gaarkeuken, Marum en Zuidhorn, leidde gelukkig niet tot verrassingen. “De aanwezigheid van de kankerverwekkende stof Chroom-6 is bijvoorbeeld uitgesloten. Ook is er duidelijkheid over asbest in de gebouwen”, zegt de technisch manager.

Ingenieursbureau Westenberg voerde de onderzoeken uit in het kader van een raamcontract dat het waterschap met meerdere partijen heeft.