Risicogestuurd onderhoud met iASSET

Tijdens het “ouderwetse inspecteren” wordt, door middel van het signaleren van schades en het oplossen van deze schades, advies gegeven. Met deze methode houd je geen rekening met de bijbehorende risico’s. Een betonschade in de hoofddraagconstructie heeft dezelfde prioritering als een betonschade in een niet-grondkerende vleugelwand. Een houten parkbrug is net zo belangrijk als de ontsluitende verkeersbrug van een industrieterrein of een woonwijk. En er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met eventuele verkeersstremmingen. Zo zou het niet moeten zijn.

Sinds de oprichting van Ingenieursbureau Westenberg, zijn onze inspecteurs ook de adviseurs. Zij zijn opgeleid om schades en risico’s te beoordelen en aan de hand hiervan advies te geven. In ons beheersysteem werd er altijd al een prioritering per herstelmaatregel gehanteerd, welke grotendeels overeen komt met de RAMS-aspecten. Maar veel andere prioriteringen en afwegingen werden enkel in de hoofden van de adviseurs bepaald. En u als beheerder had lang niet altijd een even goed beeld waarop deze afwegingen gebaseerd waren.

Om u nog beter risicogestuurd te kunnen adviseren en vooral om dit beter te kunnen onderbouwen, heeft ingenieursbureau Westenberg in opdracht van en in samenwerking met Provincie Overijssel een extra module ontwikkeld in het beheersysteem iASSET. Met deze module kan de beheerder risicogestuurd en onderbouwd prioriteren welk onderhoud wanneer uitgevoerd dient te worden.

Allereerst dient deze module ingericht te worden. Dit wordt hieronder stapsgewijs weergegeven:

Stap 1. De onderhoudsprojecten worden rechtstreeks gekoppeld aan de decompositie van het kunstwerk, welke beheerder hanteert. Indien deze niet bekend is, wordt deze decompositie door ons ingericht.

Stap 2. De risico’s van elk bouwdeel worden in kaart gebracht met behulp van RAMS- en FMECA-analyses. Hierbij krijgt elk bouwdeel een risicoscore. Hierin wordt rekening gehouden met de wensen, eisen en het beleid van de beheerder.

Stap 3. Aanvullende gegevens, zoals theoretische levensduur en stichtingsjaar van elk onderdeel van het kunstwerk worden in iASSET ingevoerd.

Stap 4. Aan de onderhoudsprojecten worden aanvullende gegevens gekoppeld zoals de stremming voor weg- en/of scheepvaartverkeer en de duur van deze stremming.

Stap 5. Aan de hand van inspectie wordt de onderhoudstoestand bepaald.

Hiermee wordt een verband gelegd tussen de staat van een onderdeel (conditiescore), de risicoscore, het stichtingsjaar, de theoretische levensduur en eventuele stremmingen bij het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen.

Zoals u van ons gewend bent, zitten aan deze onderhoudsacties de hoeveelheden, eenheidsprijzen en totaalprijzen gekoppeld, zodat de financiële consequenties goed inzichtelijk zijn. Wanneer u moet bepalen wanneer u welk onderhoud moet uitvoeren, kunt u met behulp van iASSET zorgen dat u uw areaal op een zo efficiënt mogelijke en veilige manier beheert. Waarbij u zorgt dat de grootste risico’s met zo min mogelijk geld worden aangepakt. En de keuzes die u hierin maakt kunt u perfect onderbouwen.