Resistograafmetingen brug 1062 te Rosmalen

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we een technische inspectie (CUR 117 B2, D1 en B5) met resistograaf uitgevoerd met als doel de sterkte van de brug vast te stellen.

De sterkte van nu wordt vergeleken met vorige resistograafmetingen om aan de hand daarvan goed onderbouwd te besluiten of de veiligheid in het geding komt en wat voor maatregelen dan eventueel nodig zijn om de brug tot vervanging veilig in stand te kunnen houden. De achteruitgang van de brug bleek gering te zijn.