Raad van Advies Bruggenstichting

Met ingang van 19 april 2001 is de Raad van Advies (RvA) opgericht.
De Bruggenstichting streeft er op termijn naar om in elk van de 6 doelgroepen (overkoepelende instanties, opdrachtgevers, aannemers, fabrikanten, ingenieursbureaus en toeleveranciers) minimaal 5 bedrijven per doelgroep als lid te hebben.
Op deze wijze ontstaat een Raad van Advies, die met gezag over verschillende brug onderwerpen kan discussiëren.
De Raad van Advies is leidend in de toekomstige planvorming van de Bruggenstichting.

De bruggenstichting is onder andere verantwoordelijk voor de landelijke bruggendag. Hier is onder andere aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen door Frederieke Knopperts, programmanager circulaire economie van Rijkswaterstaat.