Raad van Advies Bouw Circulair

BouwCirculair streeft naar duurzame materialen in bouwprojecten, door het reduceren van CO2 en het gebruik van circulaire grondstoffen. Transparant wordt gewerkt aan de speerpunten die de leden gezamenlijk agenderen. De beweging is gericht op doen.

Het netwerk verbindt alle schakels in de keten en organiseert bijeenkomsten, verzorgt cursussen, initieert projecten en ontwikkelt praktische toepasbare instrumenten. Daarnaast zet BouwCirculair zich in voor het realiseren van innovaties, door partijen in de keten met elkaar te verbinden, proeftuinen op te zetten en door scholen en studenten bij projecten te betrekken.

Op strategisch niveau is er de Raad van Advies van BouwCirculair welke bijdraagt  aan de inhoudelijke koers van de beweging. De Raad bestaat uit individuen uit verschillende werkvelden, die op persoonlijke titel, klankborden over ontwikkelingen in de duurzame bouwmarkt en de consequenties hiervan voor de koers van BouwCirculair.

Vanuit de kennis die ingenieursbureau Westenberg heeft, is een themagroep circulaire fiets- en voetgangersbruggen opgericht waar Emile Hoogterp en Saskia Moes aan deelnemen.

https://bouwcirculair.nl/wp-content/uploads/2020/10/BouwCirculair2020-2-RvA.pdfhttps://bouwcirculair.nl/nieuws/2-circulaire-fiets-en-voetgangersbruggen/