Quality Control Fundatie hoogspanningsmast onderstation TenneT Weiwerd

Vanwege toenemend productievermogen en belastingvraag heeft TenneT een netverzwaring geïnitieerd, het plaatsen van de nieuwe mast is hiervan een onderdeel.

AMEC SPIE heeft Westenberg gevraagd om Vaktechnisch toezicht uit te voeren op de uitvoering civiel technische werkzaamheden op het onderstation van TenneT in Weiwerd.

Omdat AMEC SPIE geen civieltechnische kennis in huis heeft en de opdrachtgever (TenneT) zeer kritisch mee kijkt in de uitvoering heeft AMEC SPIE de behoeft aan een stukje kwaliteitsborging.

Het vaktechnisch toezicht is gericht op het realiseren van de bestaande fundatie, welke wordt uitgevoerd in onder aanneming door de firma van Hoek Bouw.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • beoordeling werk/kwaliteitsplannen
  • opnemen van hold en witness points op basis van werkplan
  • afname en vrijgave conform opgenomen hold en witness points
  • advisering op betontechnologisch gebied
  • zorg dragen voor juiste wijze van communiceren en toepassen processen
  • administreren en afhandelen van afwijkingen via signaleringslijst