Privacy statement

Ingenieursbureau Westenberg B.V. (hierna genoemd Westenberg) hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website en nieuwsbrief.

Algemeen
Westenberg gebruikt gegevens over bezoekers van zijn website niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Westenberg stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, en dergelijke. Wij gebruiken deze gegevens niet (voor zover dit technisch al mogelijk zou zijn)om u als persoon te herleiden.
Westenberg registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst of politieke gezindheid.

Webbezoek en zoekopdrachten
Wanneer u onze website bezoekt of een zoekfunctie gebruikt, dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen en eventuele zoektermen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gebruiken deze gegevens niet (voor zover dit technisch al mogelijk zou zijn) om u als persoon te herleiden.

Cookies
Een cookie kan door Westenberg worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven op een interactief deel van een website of om sociale media functies te bieden. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Westenberg (zoals een cursus, een training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Westenberg die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Interviews en citaten
Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te wijzigen of te verwijderen na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
Westenberg stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Westenberg
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Westenberg, kunt u in eerste instantie volstaan middels het indienen van het contactformulier of per e-mail te reageren. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), of onvolledige verzoeken kunnen wij niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk en volledig schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Westenberg.