William Joosten

Stage van 5 september 2011 tot 20 januari 2012
Afdeling Infra Beheer
Vestiging Heerenveen
Hanzehogeschool Groningen

De stage verliep grotendeels zoals de bedoeling was. Het inwerken verliep goed, in de beginperiode ben ik vrij regelmatig op inspectie geweest, tijdens deze inspecties heb onder andere ik gezien waar de zwakke punten van de kunstwerken zitten en welke materialen er gebruikt worden. Daarnaast werd de cursus Beheer en Onderhoud ook aan het begin van de stage gegeven waardoor ik deze stof goed kon gebruiken voor het vervolg van de stage.

Veel inspecties heb ik verwerkt in KIOS. Het is een prettig programma om mee te werken, waarvan ik de hoofdlijnen vrij snel onder controle had. Het was jammer dat ik niet echt met NEN2767 heb gewerkt gedurende de stage.

Naast inspecties ben ik ook een aantal keer mee geweest met toezicht houden. Ik vond het zeer leerzaam om dat ook een paar keer gedaan te hebben, aangezien ik bij sommige werkzaamheden niet echt een idee had hoe bepaalde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.

In oktober was het wat rustiger waardoor er iets minder werk te verzetten was. Tijdens deze periode ben ik bezig geweest met de resistograaf metingen van de verschillende houtsoorten. Vooral nadat de meetgegevens bekend waren was het leuk om de grafieken naast elkaar te zetten en er een conclusie uit te trekken.

Het mooiste tijdens de stage was de TI van het project in Leeuwarden, omdat ik bij dit project betrokken was vanaf het begin tot de concept rapportage. Na de TI snapte ik beter hoe de metingen in zijn werk gaan en wat er met behulp van de resultaten geconcludeerd kan worden. Bij dit project heb ik een rapportage gemaakt, wat mij toch wel was meegevallen om te doen.

Tijdens de stage stond iedereen voor me klaar wanneer ik vragen had. Er heerst een goede sfeer op de werkvloer. Daarnaast heb ik veel inspecties gedaan, een rapportage en me verdiept in de verschillende houtsoorten. Kortom ben ik tevreden over wat ik geleerd heb tijdens deze stage.