Tjerk Visser

Stage van oktober 2020 t/m maart 2021
Vestiging Heerenveen
NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden

Het 4e leerjaar van de studie Civiele Techniek bestaat uit een stage en het afstuderen. Voor mijn stage heb ik mee gelopen bij Ingenieursbureau Westenberg te Heerenveen. Bij het sollicitatie-/kennismakingsgesprek word je gelijk zeer open en enthousiast ontvangen. De werkzaamheden die Ingenieursbureau Westenberg uitvoert, worden goed uitgelegd en er wordt oprechte interesse in je getoond.

Binnen mijn stageperiode ben ik bezig geweest met het voorbereiden, uitvoeren, verwerken en vervolgens afronden van inspectiewerkzaamheden aan vooral civieltechnische kunstwerken. Eén van de eerste projecten waar ik aan mee mocht werken was het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie van 59 kunstwerken in de gemeente Borger-Odoorn. Bij dit project mocht ik bijdragen vanaf het startoverleg tot en met de oplevering van de rapportage aan de opdrachtgever. Omdat ik mocht bijdragen aan de volledige doorlooptijd van dit project, heb ik heel veel geleerd.

Verdere voorbeelden van leuke en leerzame projecten waar ik een bijdrage aan heb mogen leveren zijn een technische inspectie aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie te Olburgen en een nachtinspectie aan twee tunnels in Roermond.

Stage lopen bij Ingenieursbureau Westenberg is vooral leuk omdat er veel afwisseling mogelijk is. Je voert inspectiewerkzaamheden buiten uit, welke je weer op kantoor voorbereidt of uitwerkt. Omdat je de inspecties met verschillende inspecteurs uitvoert, leer je steeds weer nieuwe dingen en werkwijzen. De ene keer inspecteer je een kademuur en de andere keer een groot viaduct, dus er is ook veel variatie qua type inspectie wat het zeker interessant maakt. Hierdoor vergaar je veel kennis van verschillende soorten objecttypen en materialen. Met vragen kan je ook bij iedereen terecht en daar wil iedereen je wel bij helpen.

Omdat de stage zo goed bevallen is en het een zeer enthousiast en behulpzaam team is, heb ik gevraagd om binnen Ingenieursbureau Westenberg af te kunnen studeren. Mijn aanvraag is positief opgenomen en vanaf eind maart begin ik dus met afstuderen binnen Ingenieursbureau Westenberg.