René Oomkes

Stage van 3 september 2012 tot 21 november 2012
Afdeling Infra Beheer
Vestiging Heerenveen
Hanzehogeschool Groningen

Tijdens de stage bij ingenieursbureau Westenberg heb ik veel verschillende kunstwerken geïnspecteerd. De zwakke punten van houten, betonnen en stalen kunstwerken herken je al snel. Gedurende de stage leerde ik het schatten van de verwachte levensduur van kunstwerken en het bijbehorende onderhoud. De collega’s waar ik mee heb gewerkt konden mij veel vertellen over het beheer & onderhoud van kunstwerken en geen vraag was hen te gek.

Tijdens het uitvoeren van technische inspecties heb ik geleerd hoe je carbonatatie- en chloriden- -metingen uitvoert. Het inspecteren is ervaringswerk waarbij je steeds nieuwe schades tegenkomt waarvan je nog niet weet hoe deze ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Het werkt motiverend om te leren en deze nieuwe kennis vervolgens te kunnen toepassen in de praktijk. Beheer & onderhoud is een belangrijk aspect van de Civiele Techniek, waar veel geld in omgaat. Echter wordt er bij veel opleidingen weinig aandacht besteed aan beheer & onderhoud van kunstwerken, dus reden te meer om dit gat in je kennis op te vullen d.m.v. een stage bij ingenieursbureau Westenberg.

Westenberg is een open organisatie waar je veel kan leren. Wel moet je zelf het initiatief nemen en durven vragen. Mijn ervaring bij Westenberg is dat als je iets wilt, zelf inzet toont, zelfstandig kan werken en eigen initiatief neemt, dan is in overleg met je begeleider bijna alles mogelijk.

Terugkijkend op mijn stage kan ik zeggen dat ik over het onderhoudsaspect, met mijn stage bij Westenberg veel heb bijgeleerd. Westenberg neemt haar stagiaires serieus, mits de stagiaire dat andersom ook doet.