Niels Haijma

Stage van 5 maart 2012 tot 17 augustus 2012
Afdeling Infra Beheer
Vestiging Heerenveen
ROC Friese Poort te Drachten

In het begin van mijn stage heb ik mij goed kunnen inlezen in eigenschappen van veel voorkomende materialen, ook heb ik tijdens mijn stage leren werken met het beheerssysteem KIOS.

Daarna heb ik veel functionele inspectie gedaan, tijdens deze inspecties heb ik veel schades leren herkennen en ook de rest levensduur leren bepalen van onderdelen. In het begin vond ik dit nog moeilijk, maar na verloop van tijd ging dit steeds beter.

Voor ‘Gemeente Franekeradeel’ hebben we 2 bruggen technisch geïnspecteerd, bij deze inspectie hebben we carbonatatie/dekkingsmetingen gedaan. Voor dit project mocht ik ook de inspectie tekeningen maken en de rapportage opstellen. Rapporten maken was geheel nieuw voor mij, maar met voorbeelden en hulp van mijn stagebegeleider lukte het prima.

Het beeld wat ik me bij deze stage voorafgaande had voorgesteld sluit aan bij de werkelijkheid. De werkzaamheden die ik doe vind ik leuk en erg leerzaam doordat dit toch tot een nieuw werkgebied voor mij hoorde. Doordat vrijwel alle werkzaamheden die ik heb gedaan nieuw voor mij waren is het ook steeds een uitdaging voor mij geweest, dit is mij overigens uitstekend bevallen.