Mark Nieuwenhuis

Stage van januari t/m juni 2022
Vestiging Harderwijk
Hogeschool Windesheim te Zwolle

Voor mijn opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle heb ik een half jaar stage gelopen bij Ingenieursbureau Westenberg. Voor mij gaf de combinatie tussen het buitenwerken en het kantoorwerk de doorslag om stage te gaan lopen bij Ingenieursbureau Westenberg. Daarnaast wou ik ook mijn praktische kennis over civiele kunstwerken uitbreiden.

Tijdens mijn stage bij Ingenieursbureau Westenberg heb ik aan veel verschillende projecten in alle hoeken van Nederland gewerkt. Zo ben ik naar Numansdorp geweest om mee te lopen tijdens het uitvoeren van een wapeningsscan. In het begin van mijn stage heb ik meegelopen met een project in de gemeente Berkelland, hier hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd. Tijdens dit project heb ik veel kennis opgedaan over kunstwerken en schadebeelden.

Tevens heb ik meegewerkt aan het uitvoeren van een technische inspectie in de gemeente Koggenland. Voor dit project hebben wij diverse metingen uitgevoerd aan betonnen kunstwerken en één houten kunstwerk. Bij dit project heb ik kennis opgedaan over specifieke schadebeelden zoals betonschades als gevolg van chloride-indringing. Ook heb ik mijn vaardigheden op het gebied van rapporteren verbeterd tijdens het opstellen van de rapportage voor dit project.

Kortom, ik heb met veel verschillende projecten meegelopen tijdens mijn stage bij Ingenieursbureau Westenberg. Naast de breedte van mijn stage zat er ook diepgang in mijn stage, dit door de technische inspecties waarbij ik ben meegelopen. Deze invulling van mijn stage werd voornamelijk mogelijk gemaakt door de ‘open’ cultuur binnen Ingenieursbureau Westenberg. Ik heb mijn stage als erg interessant en leerzaam ervaren.