Liekele Dijkstra

Stage van september 2018 tot januari 2019
Vestiging Heerenveen
NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

In het vierde jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen bij Ingenieursbureau Westenberg in Heerenveen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en heb veel geleerd.

Direct de eerste week ben ik twee keer mee geweest met een instandhoudingsinspectie en mocht ik zelfstandig een inventarisatie maken van een kadeconstructie. Ik had direct het gevoel dat ik erbij hoorde. De medewerkers nemen alle tijd om je iets uit te leggen, maar geven ook aan wat je kunt verbeteren. Ik wilde graag een berekening maken van een kunstwerk, hierbij werd ik erg goed geholpen door de constructeur.

Wat mij het meest bij zal blijven, was een technische inspectie bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in opdracht van een aannemer. Op school had ik wel gehoord van chemische aantasting, maar nu heb ik dat ook echt kunnen zien. Dat vond ik erg bijzonder.